Referentiefiche: C-Mine - Genk

De renovatie en nieuwbouw van een architecturaal technisch meesterstuk op de oude mijnsite van Genk-Winterslag.

Houben nv kreeg het vertrouwen van de Stad Genk om de werken voor de herbestemming van het hoofdcomplex op de bestaande mijnsite van Winterslag uit te voeren. De opdracht had een omvangrijk uitvoeringsprogramma en was technisch complex door de combinatie van zowel restauratie als nieuwbouwwerken. Enerzijds was er het beschermde industrieel erfgoed, dat een grondige renovatie onderging (inclusief compressorenzaal, ophaalgebouwen, barenzaal). Anderzijds werd de site verder uitgebreid met twee theaterzalen om zo een volledig nieuw cultureel centrum te creëren met state-of-the-art theaterzalen, foyer, theatercafé, vergaderlokalen,… C-Mine is nu een referentieproject geworden voor herbestemming van sites met een rijk industrieel verleden. De uitvoering van C-Mine was een architecturaal technisch meesterstuk. 

Projectgegevens:

Genk Evance Coppeelaan, 3600 Genk Publiek Build Restauratie , Nieuwbouw Definitieve oplevering 24 kalendermaanden € 14.145.545,00 (excl. BTW)
Stad Genk, Stadsplein 1, 3600 Genk 51N4E - ARAT, Koolmijnenkaai 82 1080 Brussel Nee Nee