Referentiefiche: Campus Dommelhof - Tielt-Winge

Het bouwteam Houben-LAVA architecten realiseerde een toegankelijk en dynamisch zorgdorp.
(beelden gemaakt door Toon Grobet en LAVA architecten)

Het bouwteam Houben-LAVA architecten werd in 2015 uit 16 kandidaten gekozen om WZC Dommelhof te ontwerpen en te bouwen. Dit gebeurde via een Design & Build wedstrijd. De jury loofde de manier waarop ontmoeting, ontspanning, zorg en gezondheid op natuurlijke wijze in elkaar vloeien door de schakeling van semi-publieke functies. Het woonzorgcentrum omvat 108 kamers, een dagcentrum, een bistro en de omgevingsaanleg.

De site kreeg de uitstraling van een zorgdorp. Centraal bevindt zich het dorpsplein met daarrond de publieke voorzieningen. De kleinschalige huizen bakenen het plein af. Tussen de gebouwen ontstaan steegjes die een gradatie vormen van publiek naar semi-privaat. De woningen zijn als aparte entiteiten ontworpen. Via verspringingen in de gevellijn en nuances in de materialisatie, worden de volumes verder gefragmenteerd op maat van het dorpsweefsel. Dit leidt ook tot herkenbaarheid en verscheidenheid in de eenheid. De herkenbaarheid wordt doorgetrokken in de schakeling van de kamers. Verspringingen van de kamertypologie vermijden lange, monotone gangen en geven elke voordeur haar eigenheid.

Deze opstelling zorgt dat er voldoende dynamiek heerst in het hart van de site. Ook buitenactiviteiten vinden hier hun plaats met onder meer ruimte voor sport, een buitentribune voor theater en terrassen aan de Wingebeek. Een centraal toegangspad doorkruist de site en linkt ze aan de twee toegangswegen. Zo worden letterlijk de perceelgrenzen open gezet en laat dit de buurt toe om deel uit te maken van de site.

Campus Dommelhof

Projectgegevens:

Tielt-Winge Halensebaan 25, 3390 Tielt-Winge Zorg Design & Build , Privaat Nieuwbouw Voorlopige oplevering Fase 1: 425 kalenderdagen (deel kelder, Blok C, deel Blok A) Fase 2; 425 kalenderdagen (Blok B) Fase 3: 425 kalenderdagen (deel kelder, deel Blok A)  € 15,66 Mln.
Dommelhof nv, Haksbergstraat 7, 3390 Tielt-Winge (AG Real Estate) Lava Architecten cvba, Parijsstraat 74, 3000 Leuven Nee Ja