Hoe kunnen we
je helpen?

OF +32 (0)11 26 96 00

Pastoor De Clerckschool - Veltem-Beisem

De realisatie van een eerstegraadsschool in de dorpskern van Veltem-Beisem in twee fases.


Pastoor De Clerckschool

Deze bouw van deze school wordt in twee fases uitgevoerd: de eerste fase betreft de nieuwbouw en de herinrichting van de westvleugel van het kloostergebouw. Het klooster en de kapel blijven tijdens deze fase in gebruik. Na de verhuis van de bewoners van het klooster kan aan de tweede fase gestart worden. Het hele kloostergebouw wordt gestript, net zoals de westvleugel in de eerste fase. Het wordt vervolgens van nieuwe structuren voorzien en waar nodig nieuwe funderingen, micropalen. Op deze manier kunnen er in dit volume op twee niveaus klaslokalen gecreëerd worden.

Veltem-Beisem (Herent) Pastoor De Clerckstraat 1-3 Onderwijs Build Nieuwbouw In uitvoering

€ 6.960.721,64 AARTSBISCHOPPELIJKE COLLEGES EN GESTICHTEN VAN DE PROVINCIE BRABANT VZW, COMITE VOOR ONDERWIJS ANNUNTIATEN HEVERLEE VZW INGENIEURS-EN ARCHITECTENBUREAU ESSA Nee Ja