Hoe kunnen we
je helpen?

OF +32 (0)11 26 96 00

Vragen?

 • Heb je bepaalde vragen over onze manier van werken? Of wil je graag eens samenzitten om het te hebben over jouw project?

  Laat hier je gegevens achter 
en we geven je snel een antwoord.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
10 juni 2024

Houben: waar veiligheid en betrokkenheid 24/7 hand in hand gaan

Met meer dan 170 grondleggers die dagelijks het beste van zich geven op en naast onze werven is veiligheid voor Houben meer dan een checklist of een reeks voorschriften. Het is een attitude die diepgeworteld zit in elk aspect van ons werk. Co-CEO Ignace Houben en preventieadviseur Peter Rouvrois vertellen hoe we deze cruciale waarden dagelijks in de praktijk brengen en voortdurend bijstellen in het kader van de veranderende (bouw)wereld. Met succes trouwens, want op dit moment (update: 10 juni 2024) mogen we al 240 dagen zonder arbeidsongeval noteren!

Houben: waar veiligheid en betrokkenheid 24/7 hand in hand gaan

Innovatie leidt tot nieuwe veiligheidsuitdagingen

Elk nieuw project bij Houben is een kans om onze visie op veiligheid te heroverwegen en te optimaliseren.

“Het komt zeer zelden voor dat we twee quasi dezelfde types van projecten uitvoeren. Dit betekent dat elk project uniek is en even unieke uitdagingen met zich meebrengt, ook op gebied van veiligheid”, legt Ignace Houben uit.

“Net zo zeer  als onze wil om te blijven innoveren, is er de wil om van veiligheid onze topprioriteit te maken.  Dit betekent dat we de veiligheid van alle aanwezige mensen op de werf garanderen, ook binnen tijdelijke maatschappen.”

Een cultuur van veiligheidsbewustzijn

Peter Rouvrois: “Bij Houben nemen we dus logischerwijs het voortouw in het creëren van een cultuur waarin veiligheid voorop staat. Dat zijn we ook aan onze status verplicht, zodat we ieder jaarlijks succesvol ons VCA**-certificaat kunnen verdedigen.”

Om ervoor te zorgen dat we met vlag en wimpel slagen voor onze VCA-audits, laten we geen opties onbenut. Enerzijds zorgen we ervoor dat onze interne veiligheidsopvolging helemaal op punt staat. We doen hiervoor onder meer beroep op de veiligheidssoftware Vario Business. Hierin bundelen we onze volledige administratie rond veiligheid. Zowel onze mensen op de werf als op onze HR-afdeling kunnen hier de nodige data en trends uit halen, zodat we proactief gerichte verbeterprocessen kunnen opzetten.”

Preventieadviseur Peter Rouvrois: “Bij Houben nemen we het voortouw in het creëren van een cultuur waarin veiligheid voorop staat. Dat zijn we ook aan onze status verplicht, zodat we ieder jaarlijks succesvol ons VCA**-certificaat kunnen verdedigen.”

“Daarnaast zetten we jaarlijks talrijke initiatieven op. Zo vormt onze jaarlijkse veiligheidsdag in december telkens de afsluiter van ons veiligheidsjaar. Dan geven we ook een leuke attentie aan de teams die onze veiligheidsadviezen het best in de praktijk hebben vertaald. Dit jaar stond onze veiligheidsdag in het teken van tal van thema’s zoals algemeen veiligheidsbewustzijn, brandbestrijding, het veilig gebruiken van machines en verankeringen, valbeveiliging, maar ook zaken als welzijn, work-life balance, afvalbeheer en cybersecurity.”

“Dit moment vormt trouwens ook het startpunt van andere belangrijke veiligheidsinitatieven doorheen het jaar. Enerzijds zijn er de maandelijkse D.E.N.K.-campagnes op onze werven, waarin we onze werfcollega’s oproepen om zich in vier stappen (Doe, Eis, Neem, Ken) een veiligheidscheck eigen te maken rond telkens een nieuw thema. Anderzijds blijven we opleidingen en bijscholingen stimuleren doorheen iedere divisie.”

“Belangrijk is ook dat onderaannemers helemaal mee in het verhaal zijn. Daarom hebben we een uitgebreide veiligheidsfilm in maar liefst 14 talen op de wereld gebracht. Deze film tonen we, zonder uitzondering, aan iedere betrokken persoon op zijn eerste werkdag op de werf. Want ons veiligheidsverhaal moet dagelijks de taal- én de bedrijfsbarrières weten te overschrijden.”

“Tot slot hechten we enorm veel belang aan de betrokkenheid vanuit het management bij wat er op onze werven gebeurt”, vult Ignace Houben aan. We starten elk jaar, op elke werf, met een toelichting van de vooruitzichten en de veiligheidscijfers. Bijkomend wordt Peter ieder kwartaal een dag lang door ieder lid van de directie vergezeld tijdens zijn bezoeken aan lopende werven. Zodat ook zij perfect weten wat daar speelt en mee kunnen nadenken over waar we nog een tandje kunnen bijsteken.”

Focus 2024: veiligheid neemt nooit pauze

In 2024 ligt onze veiligheidsfocus op het toepassen van onze vijf gouden regels en ons D.E.N.K.-principe. Dit is onze persoonlijke versie van de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).

Peter Rouvrois: “Onze jaarlijkse ambitie moet zijn om het jaar te eindigen met nùl arbeidsongevallen. Vanuit het jaarthema Veiligheid neemt nooit pauze willen we onze grondleggers daarom nog eens extra op scherp zetten en hen bewustmaken van het feit dat een weg/werk-, werk- of zelfs thuisongeval in de kleinste onoplettendheid kan schuilen.”

“Als we dat bewustzijn kunnen stimuleren, kan dat alleen maar positieve gevolgen hebben op de aard van én het aantal arbeidsongevallen. Idem voor de duur van de bijhorende herstelperiodes. Wij als werkgever moeten er bovendien voor zorgen dat alle omstandigheden optimaal zijn om een maximale veiligheid te garanderen. In de eerste plaats door een kwalitatieve en vlotte oplevering mogelijk te maken met een planning die veiligheid stimuleert en niét ondergeschikt maakt aan snelheid en risico’s”, geeft Ignace aan.

“Durf issues te benoemen”

“Een van onze bijkomende ambities in ons jaaractieplan van 2024 is dat we jaarlijks streven naar meer meldingen van bijna-ongevallen en incidenten”, voegt Peter nog toe. Die meldingen zijn voor ons van cruciaal belang.

“Het komt wel eens voor dat een ongeval per toeval of door geluk op het nippertje vermeden wordt. Op die momenten moet er iets gebeuren en moeten we assertief genoeg zijn om ook deze voorvallen te melden. Laten we er een gewoonte van maken om deze issues te rapporteren, zodat we ook dergelijke veiligheidsrisico’s beter kunnen uitsluiten in de toekomst.”

"Onze jaarlijkse veiligheidsdag in december is telkens de afsluiter van ons veiligheidsjaar. Dan geven we ook een leuke attentie aan de teams die onze veiligheidsadviezen het best in de praktijk hebben vertaald."

Het laatste woord is voor preventieadviseur Peter Rouvrois

Preventieadviseur Peter Rouvrois is aanwezig tijdens de opstart van ieder nieuw bouwproject en dat heeft een goede reden.

“Veiligheid begint met de juiste attitude en wordt versterkt door actie. Bij Houben moedigen we iedereen aan om altijd en overal over veiligheid na te denken. Want veiligheid is voor ons een basiswaarde, net zoals onderling respect. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te creëren en te onderhouden. Laten we samenwerken aan een veiligere toekomst.”

Bij Houben gaat veiligheid daarom verder dan de werf. Het is een integraal onderdeel van onze missie om niet alleen indrukwekkende projecten te realiseren, maar ook om te zorgen voor het welzijn van iedereen die bij deze projecten betrokken is. Veiligheid is de basis waarop we bouwen, innoveren en groeien.”

Een greep uit onze veiligheidsinitiatieven:

 • We starten het jaar met een persoonlijke toelichting van de veiligheidsdoelstellingen en vooruitzichten
 • Maandelijks is er een nieuw D.E.N.K.-thema en halen we veiligheidscases erbij tijdens onze toolboxmeetings
 • Maandelijks zijn er project- en werfleidersvergaderingen waarin veiligheid een vast item is
 • Ieder kwartaal bezoekt ieder directielid een dag lang enkele werven, samen met de preventieadviseur
 • Elk semester wordt er een prijs uitgereikt in het kader van onze Ongevalvrij-campagne
 • Jaarlijks reiken we onze D.E.N.K.-prijs uit aan het meest veilige team
 • Jaarlijks organiseren we een veiligheidsdag met workshops voor alle medewerkers

Blijf op de hoogte van onze laatste cases en referenties. Schrijf je in op de nieuwsbrief!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.