Hoe kunnen we
je helpen?

OF +32 (0)11 26 96 00

Ter Heide - Zonhoven

Houben realiseerde vier laagbouw groepswoningen en één dagcentrum voor mensen met meervoudige beperkingen.


Ter Heide

In opdracht van IGL (de Intercommunale voor hulp aan Gehandicapten in Limburg) Ter Heide, het centrum voor mensen met meervoudige beperkingen, bouwde Houben een nieuwbouw op de campus in Zonhoven. Het project bestaat uit vier nieuwe groepswoningen en een dagcentrum voor zes leefgroepen, volgens het ontwerp van Dierendonckblancke architecten uit Gent.

De laagbouwwoningen bieden onderdak aan 42 bewoners. Ze vormen kleinschalige paviljoenen, gegroepeerd per doelgroep. In het dagcentrum kunnen overdag 48 volwassen en kinderen terecht. De nieuwe campus wordt verwarmd en gekoeld door gebruik te maken van een BEO-veld.

Houben zusterbedrijf Future Clima stond in voor de installatie van  alle energiebesparende technieken zoals de warmtepompen en zonneboilers. Dit zal voor Ter Heide een aanzienlijk besparing in energiekosten opleveren gedurende de volledige gebruiksfase van het gebouw.

Ook is er nagedacht over akoestiek en ergonomie. De campus ligt te midden van een residentiële buurt. Ter Heide wil een intieme sfeer creëren waar alle bewoners en medewerkers kunnen thuiskomen en deel uitmaken van de buurt.

 

 

 

 

LEES MEER

Een puzzel van daken op een uitgestrekte laagbouw

Zonhoven Jacob Lenaertsstraat 33, 3520 Zonhoven Zorg Build Nieuwbouw Voorlopige oplevering

2017-2019 € 8.657.782,97 IGL Ter Heide Dierendonckblancke architecten Nee Ja